Jak uzyskać wsparcie finansowe na instalację paneli fotowoltaicznych?

Wniosek o dofinansowanie mój prąd to idealna opcja dla wszystkich, którzy chcieliby zainwestować w instalację paneli fotowoltaicznych, ale obawiają się wysokich kosztów. Dzięki temu programowi można otrzymać wsparcie finansowe, które znacznie ułatwi realizację tego przedsięwzięcia. W tym artykule przedstawimy, jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z programu „Mój Prąd” oraz jakie korzyści wiążą się z posiadaniem własnej elektrowni słonecznej.

Jakie są warunki?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim, wniosek można złożyć jedynie na rzecz instalacji paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Należy także pamiętać, że program przewiduje dofinansowanie jedynie dla nowych instalacji, co oznacza, że nie można składać wniosków dotyczących modernizacji istniejących już instalacji.

Kolejnym istotnym warunkiem jest przekazanie energii elektrycznej do sieci publicznej. Oznacza to, że instalacja musi być podłączona do sieci elektroenergetycznej, a wytworzona energia będzie sprzedawana lub przekazywana do użytku publicznego.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie mój prąd, należy wypełnić odpowiedni formularz, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Energii. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące inwestora, takie jak dane osobowe, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Należy także podać informacje na temat instalacji, takie jak planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, szacowany koszt inwestycji oraz moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych.

Ważne jest także dołączenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest instalacja paneli. Może to być umowa najmu, umowa dzierżawy lub akt własności. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, należy dołączyć oświadczenia pozostałych współwłaścicieli, wyrażające zgodę na montaż paneli.