Czym jest generalny wykonawca?

Na proces budowy każdego budynku składa się wiele etapów. Ostatni etap to oczywiście budowa danej inwestycji. Odpowiednio wybrany generalny wykonawca gwarantuje, że etap ten przebiegnie bez zakłóceń.

Jakie zadania ma do wykonania generalny wykonawca?

Generalny wykonawca to firma budowlana, która na zlecenie inwestora zajmuje się kompleksową realizacją prac budowlanych. Generalny wykonawca realizuje inwestycję od początku aż do końca. Na ogół generalny wykonawca inwestycji to duża firma budowlanam która ma za sobą mnóstwo wykonanych inwestycji. Sprawdzony wykonawca inwestycji świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie. Specjalizuje się w budownictwie budynków użyteczności publicznej oraz obiektów o charakterze komercyjnym. Renomowany Generalny Wykonawca Inwestycji zatrudnia tylko osoby z dużym doświadczeniem, wiedzą i odpowiednimi uprawnieniami.

Za co odpowiada generalny wykonawca budowlany?

Zadań, które do wykonania generalny wykonawca budowlany jest naprawdę wiele. Przede wszystkim odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich prac budowlanych, które muszą zostać wykonana na terenie danej inwestycji. Obowiązkiem generalnego wykonawcy budowlanego jest także zabezpieczenie terenu budowy. Ma obowiązek również dopilnować, czy prace budowlane odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatrudniając sprawdzonego generalnego wykonawcę budowlanego zwiększmy szanse, że dana inwestycja budowlana zostanie zakończona na czas.